Рециклиране и обработване на строителни отпадъци

Строителните отпадъци са разнообразни по вид, най-често срещаните сред тях са: бетон, плочки, керемиди, стъкло, тухли, асфалт, дървесен материал, пластмаса, асфалт, порцеланови и керамични предмети. Също така каменовъглен катран, бронз, месинг, алуминии, цинк, олово, метали, желязо, стомана, кабели, пръст, камъни и много други.

Строителните отпадъци се генерират, както от индустриалния, така и от битовия сектор.

Битови отпадъци се образуват в следствие на строителство или при разрушаване на жилищни и нежилищни сгради, при ремонтна дейност.

Към индустриалните строителни отпадъци съответно попадат, отпадъци генерирани от индустриални предприятия, инфраструктурни подобрения и реконструкции.

Обработване на строителните отпадъци

Най-използвания начин за обработване на строителните отпадъци до този момент е тяхното депониране до специално предназначени за тази цел сметища. По проведена статистика от 2010 година., като брой специализираните сметища в страната са: 131 общински депа за битов отпадък, 12 общински депа за строителен отпадък и 27 регионални депа за отпадък.

Единствено регионалните депа функционират съгласно нормативите, регламентирани в Наредба №8/24.08.2014г., за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същите допускат и битов отпадък, както и строителен, както и керемиди, плочки, керамични отпадъци, тухли, пръст, камъни и др. Преработването има се изразява в натрошаване и използване за подравняване и запръстяване. Някой от тях се използват за дренаж на газови кладенци, за съграждане на временни пътища, подходни рампи и др.

Транспортиране и управление на строителните отпадъци

Генерираните строителни отпадъци от ремонтна дейност при процеса на строителство се депонират в специализираните депа за битови отпадъци или до специално обособени за тази цел площадки, които ги има в повечето от общините.

Извозването на строителните отпадъци до съответните депа и изхвърлянето им се извършва от специализирани фирми, които са оторизирани да извършват подобна услуга, като https://www.bokluk.bg/

При ремонтно-строителната дейност на сградите и съоръженията се образуват инертни, опасни и неопасни отпадъци. В голяма степен те се депонират и се използват за обратни насипи. Тези отпадъци могат да бъдат изолационни материали, бетон, натрошени тухлени останки, гипс, керемиди, ВИК мрежи, дервени отпадъци, мазилки и др.

Голяма част от оптадъците могат да бъдат повторно преработени и използвани, посредством рециклиране. Към тези отпадъци биха могли да спаднат металите,тухлите, тези образувани от изграждане на пътища и др.

В Изграждането на пътища пък от своя страна се използват изключително много рециклирани материали. За влагането на рециклирани материалипри изграждането на пътната инфраструктура съществуват български стандарти и специфики на Агенция Пътна инфраструктура.

Рециклиране и повторна употреба на строителни отпадъци най-често се наблюдава при ремонтиране на железопътните линии. Използват се повторно около 80% от образуваните отпадъци.

Негодните за употреба траверси обикновено се изгарят в притежаващи специално разрешение инсталации, защото са класифицирани, като опасен отпадък. Траверсите от стоманобетон се използват многократно, но някой от тях се депонират, тъй като са изключително здрави и натрошаването им е трудно. Металните релси се предават за скрап. Гумените подложки се съхраняват и депонират, а пластмасите се рециклират или се използват многократно.

Начини за рециклиране и използване

Различните видове строителни отпадъци изискват различен метод за използване и рециклиране. По-голямата част от строителните оптадъци са неорганични и не са с токсичен характер и подлежът на рециклиране. Процесът на рециклиране може да се извърши на специализирани места, а също така и директно на предназначените за целта строителни площадки, посредством стационарно или полустационарно и мобилно оборудване. Получените материали от преработката на площадките за стационарно оборудване се характеризират с високо качество.

Рециклиране на строителните отпадъци

Рециклирането на строителни отпадъци в голяма степен зависи от начина и метода на разрушаване на сградите. Необходимо е селективно разрушаване за да може да се получат висококачествени фракции с голям потенциал на полезност. След разрушаването, следва сортиране, където се отделя частта за рециклиране и тази за депониране. Тези, които са подходящи за рециклиране се раздробяват с хидравличен чук и хидравлична ножица. След, което се натрошават с конуси трошачки, компресиращи челюстни и роторни трошачки с ударно действие, според зависимост от материала, който се рециклира. Отпадъците, които са стомабетонни се прекарват през магнитни лентови и барабанни сепаратори с постоянни магнити за премахване на стомана.

По статията работи: Диана Трайкова

Работят ли фирми за извозване на отпадъци в София, според Закон за управление на отпадъците?

Работят ли фирмите за извозване на отпадъци в София, според Закона за управление на отпадъците? Как можем бързо и лесно да проверим дали фирмите за извозване на отпадъци в София работят според Закона за управление на отпадъците? Преди да се съгласите на каквито и да...

повече информация

Какво е нужно да знаем за извозване на строителни отпадъци с контейнери в София?

Какво е нужно да знаем за извозване на строителни отпадъци с контейнери в София?След всеки ремонт у дома, независимо от това дали ще разрушаваме постройка, ще къртим настилка и т.н., накрая винаги остава голямо количество строителни отпадъци. Изхвърлянето му е...

повече информация

Контейнери за боклук в София са перфектното средство за извозване на строителни отпадъци

Контейнери за боклук в София са перфектното средство за извозване на строителни отпадъциНезависимо от сложността на вашия ремонт, каквито и къртачни дейности да предприемете в дома си, със сигурност резултатът ще бъде сериозно количество строителни отпадъци, от които...

повече информация

София

ул. Люботрън 13

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

087 66 11 222