Складиране на битови и строителни отпадъци

Съгласно законодателството за опазване на околната среда датиращо от 1993 г., отпадъчните материали са:

Негодните за употреба, счупени и изосавени останки от мебели или други, независимо дали материалите са годни за употреба или рециклиране, вскички, които са регламентирани, като отпадъци съгласно законовоустановения ред за опазване на околната среда и водите.

Строителни отапдъци

Като строителни отпадъци, могат да бъдат класифицирани цялото количество отпадъци, образувани от домакински и друг вид строително-монтажна дейност, който най-често са обемисти, тежки и обикновените контейнери за сметосъбиране не са пригодени за тяхносто сметоизвозване.

322

Промишлени отпадъчни материали

Промишлените отпадъци се генерират отразрушаване на строителни и търговски обекти, селскостопански и други. Тези отпадъци също не е възможно да бъдат извозени с обикновените камиони за сметосъбиране, тъй като са обемисти и тежки и биха повредили машините.

Отпадъци генерирани от домакински и битови нужди

Битовите отпадъци са:

– остатъци от хранителни продукти, хартии, пластмасови и стъклени бутилки, консервени кутии и др. В голямата си част те подлежът на рециклиране и не вредят на околната среда. Но също така сред тях се срещат и такива, които биха могли да бъдат окачествени като опасни и лесно запалими и следва да бъдат обработвани по специален и обезопасен начин, така че да не замърсяват околната среда и да не застрашават живота и здравето. Те следва да бъдат депонирани в специализирани сметища.

Отпадъците следва да се извозват до определени за целта сметища, където да бъдат рециклирани или съхранявани по съответния начин. Ако същите са окачествени, като опасни, биват обезопасени.

Съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци, отпадъчните материали трябва да се извозват и изхвърлят до специализирани сметища. В противен случай законодателството е определило санкция за нарушителите, която варира от 300 до 1000 лева. Извозването на строителните отпадъци до съответните депа и изхвърлянето им се извършва от специализирани фирми, които са оторизирани да извършват подобна услуга, като https://www.bokluk.bg/

По статията работи: Диана Трайкова

Работят ли фирми за извозване на отпадъци в София, според Закон за управление на отпадъците?

Работят ли фирмите за извозване на отпадъци в София, според Закона за управление на отпадъците? Как можем бързо и лесно да проверим дали фирмите за извозване на отпадъци в София работят според Закона за управление на отпадъците? Преди да се съгласите на каквито и да...

повече информация

Какво е нужно да знаем за извозване на строителни отпадъци с контейнери в София?

Какво е нужно да знаем за извозване на строителни отпадъци с контейнери в София?След всеки ремонт у дома, независимо от това дали ще разрушаваме постройка, ще къртим настилка и т.н., накрая винаги остава голямо количество строителни отпадъци. Изхвърлянето му е...

повече информация

Контейнери за боклук в София са перфектното средство за извозване на строителни отпадъци

Контейнери за боклук в София са перфектното средство за извозване на строителни отпадъциНезависимо от сложността на вашия ремонт, каквито и къртачни дейности да предприемете в дома си, със сигурност резултатът ще бъде сериозно количество строителни отпадъци, от които...

повече информация

София

ул. Люботрън 13

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

087 66 11 222