Изхвърляне на строителни отпадъци в София на нерегламентирани места – глоби и санкции

Знаете ли какво сме длъжни да правим като граждани когато съберем строителни отпадъци в следствие на ремонтни дейности у дома?

Ако не сте на 100% наясно, продължете да четете надолу, за да разберете как правилно да изхвърляме строителните отпадъци в София и какво ще се случи ако те попаднат на нерегламентирани за това места?

Като граждани на Република България, ние сме длъжни да събираме отпадъците на територията на нашия имот, като не допускаме разпиляването им до изхвърлянето им по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Имаме право да изхвърляме строителните отпадъци до контейнерите за битови отпадъци само в определени дни, съгласно предварително обявен график или да ги събираме в наети специализирани контейнери, като ги предаваме на лица притежаващи документ издаден по реда на ЗУО. Именно това е, което ние от Bokluk.bg правим. Осигуряваме на удобно за вас място, контейнер с нужните размери и се връщаме, за да го вземем, тогава, когато сте готови с неговото напълване и изхвърляне на строителните отпадъци.

Изхвърляне на строителни отпадъци в София

В случай, че ще изхвърляме строителни отпадъци извън обявения график, следва да се свържем с фирма, която да ни осигури специализирани контейнери. Именно такава е Bokluk.bg. Винаги когато работите с фирма, поискайте да видите документа, издаден по реда на ЗУО, след издаване на направление по чл. 58, ал. 1 от горецитираната наредба.

Ние, от Bokluk.bg, гарантираме за безупречно свършената работа по изхвърлянето на строителни отпадъци посредством контейнери за боклук в София. Доверете ни се и няма да сгрешите! Помнете, че изхвърляне на строителни отпадъци в София на нерегламентирани места е последвано от сериозно глоби и санкции започващи от 300 и стигащи до 1000лв. Бъдете разумни и мислете за околната среда. А ние от Bokluk.bg ще ви помогнем в тази мисия!